Logo kliniki aborcyjnej

Powikłania po aborcji farmakologicznej

Wiele osób czuje się niekomfortowo z tematem aborcji, ale jest to decyzja, który należy pozostawić kobiecie. Nakaz nałożony na kobiety do donoszenia niechcianego płodu jest nieetyczne. W tym artykule omówimy wiele zagrożeń związanych z aborcją farmakologiczną. Aborcje farmakologiczne są zwykle wykonywane przy użyciu leków, które powodują skurcze i prowadzą do wydalenia płodu. Leki wczesnoporonne mogą mieć fatalne skutki uboczne dla kobiet. Tabletki wczesnoporonne są opcją dla tych, którzy są w ciąży krócej niż pięć tygodni. Często nazwana również aborcją medyczną. Nie jest tak inwazyjna jak aborcja wykonana w klinice i można ją zrobić w zaciszu własnego pokoju.

Możliwe powikłania po aborcji farmakologicznej mogą być poważne, poniżej poznasz najważniejsze z nich.

Aborcja próżniowa - okres po aborcji próżniowej

Istnieją dwa rodzaje aborcji: medyczna i zabieg chirurgiczny.

Aborcja medyczna polega na spożyciu leków powodujących zabicie płodu. Aborcja farmakologiczna to zabieg niechirurgiczny, w ramach którego kobieta może zakończyć ciążę w ciągu pierwszych 6 tygodni. Jest również znany jako „aborcja za pomocą pigułek”. Aborcja medyczna jest alternatywą dla aborcji chirurgicznej i można ją przeprowadzić w zaciszu własnego domu. Głównym ryzykiem aborcji medycznej jest infekcja macicy. Ta infekcja może wystąpić, jeśli kobieta nie przestrzega prawidłowo instrukcji dotyczących aborcji medycznej. Inne zagrożenia to obfite krwawienia, niepełna aborcja i uszkodzenie innych narządów w ciele.

Aborcja chirurgiczna (metoda próżniowa) odbywa się za pomocą narzędzi do usunięcia ciąży z macicy. Podczas aborcji próżniowej kobiety nic nie czują. Do macicy jest wprowadzana specjalna rurka, która zasysa produkt ciąży łącznie z tkankami ciążowymi. Zabieg aborcji trwa zwykle około 10 minut, z czego większość czasu poświęca się na przygotowanie kobiety do operacji i znieczulenie. Aborcja Czechy kończy ciążę poprzez chirurgiczne usunięcie płodu lub zarodka z macicy. Ten rodzaj aborcji jest również nazywany „aborcją w klinice” lub „metoda próżniowa aborcji”. Ryzyko komplikacji po zabiegu aborcji jest niezwykle niskie.

Sprawdź ile kosztuje aborcja!

Wybierz renomowaną klinikę w Czechach

Ile kosztuje aborcja za granicą?

Aborcja farmakologiczna w Polsce

Usuwanie ciąży to w naszym kraju trudny temat. Polska jest jednym z nielicznych państw w Europie, które nie umożliwiają legalnej aborcji. Niestety aborcja jest niezgodna z prawem w większości przypadków. Osoby, które dokonały aborcji lub pomagały w jej wykonaniu, mogą zostać obciążone karą pozbawienia wolności. Kobieta, która dokonała aborcji w Polsce, może później doświadczyć wielu emocji. Jednak najczęstszymi uczuciami są ulga, smutek, poczucie winy, złość i wstyd. Odczucia te mogą być potęgowane przez czynniki zewnętrzne, takie jak napiętnowanie społeczne lub brak wsparcia ze strony partnerów lub członków rodziny.

Jak działają tabletki wczesnoporonne?

Aborcja farmakologiczna jest procesem dwuetapowym. Początkowym krokiem jest zażycie pigułki, która powstrzyma postęp niechcianej ciąży. Drugim etapem jest zażycie drugiej pigułki, która wywoła skurcze i ułatwi wydalenie z macicy tego, co pozostało z usuniącia ciąży.

Aborcje farmakologiczne są używane od dziesięcioleci, ale nadal pojawia się sporo komplikacji, które pojawiają się po ich spożyciu.

Możliwe powikłania

Istnieje wiele efektów ubocznych po aborcjach farmakologicznych. Główne powikłania to perforacja macicy i niepełna aborcja. Pęknięcie ścianki macicy może prowadzić do mocnego krwawienia i infekcji, podczas gdy niepełna aborcja może prowadzić do konieczności zabiegu chirurgicznego w celu usunięcia pozostałej tkanki z macicy.

Kobiety, które planują usuwanie ciąży, muszą być świadome potencjalnych efektów ubocznych. Jedynym sposobem radzenia sobie z wszystkimi powikłaniami jest natychmiastowa pomoc ratownika.

Najczęstszym powikłaniem po aborcji farmakologicznej jest obfite krwawienie, które z reguły ustaje w ciągu kilku dób. Kobiety, które przeszły więcej niż jedno cięcie cesarskie, wykazują zwiększone ryzyko perforacji macicy.

Możliwe komplikacje po aborcji przy pomocy tabletek:

  1. Utrzymująca się ciąża – stosując tabletki wczesnoporonne jest duże prawdopodobieństwo, że płodu w pełni nie usuniemy. Może pojawić się sytuacja, że tylko mocno uszkodzimy zarodek, jednak będzie ciągle się rozwijał. W podanej sytuacji możemy wykonać aborcję chirurgiczną lub urodzić rozwijający się płód. Warto wiedzieć, że noworodek będzie miał widoczne wady.
  2. Niecałkowita aborcja – W przypadku niepełnej aborcji stosuje się metodę próżniową lub podaje kolejną dawkę tabletek.
  3. Krwotok – bardzo często pojawia się krwotok narządów wewnętrznych np. macicy
  4. Infekcja – gdy pacjentka ma infekcję, można ją leczyć antybiotykami
  5. Ból brzucha – może świadczyć o pozostałościach produktu ciąży w macicy

Niestety, kobiety, które przeszły przerwanie ciąży i potrzebowały pomocy medycznej, narzekają na leczenie przez medyków i pielęgniarki. Nasz personel nierzadko powołuje się na “klauzulę sumienia” ** albo niechętnie udzielają pomocy.

**Klauzula sumienia to przepis prawa, który pozwala świadczeniodawcom odmówić świadczenia określonych usług, opieki lub produktów, które naruszają ich osobiste przekonania. Klauzula sumienia jest bardzo ważna dla osób, które są pro-life, ponieważ nie chcą brać udziału w zabiegu usunięcia ciąży. Klauzula sumienia była wykorzystywana przez wielu lekarzy i pielęgniarek, którzy odmawiają udziału w zabiegu aborcji. Ci ludzie uważają, że aborcja jest zła i nie chcą w niej brać udziału. 

Wiele kobiet, które poddały się usuwaniu ciąży, doświadcza trudnego powrotu do pełni sił. Ze względu na fizyczny proces aborcji, ale również z powodu emocjonalnego żniwa, jakie przeżywa kobieta. W wielu przypadkach kobiety czują się winne i wstydliwe z powodu aborcji, co może prowadzić do depresji. Istotne jest, aby kobiety zrozumiały, że nie są w tym etapie same i że są dostępne dla nich środki, jeśli wymagają pomocy.

Środki zabezpieczające zawiodły? Przeczytaj czym jest antykoncepcja awaryjna!

5/5 - (21 votes)